Schrijf je in op onze sessies en leer over de nieuwste technieken voor taal, STEM en muze!
Maak je keuze uit meer dan dertig sessies voor leraren uit het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.

Alle vormingen zijn inclusief kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel t.w.v. € 20

 

28/09/2018 (9u00-15u30)

Schrijfvoorbereiding: 101 tips
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: 2de en 3de kleuterklas, 1ste graad LO

Klik voor meer info

Sep-01      

2/10/2018 (9u00-15u30) (VOLZET)

Ken jij Kwartiermakers? Een leesproject met rendement!
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: leraren LO en zorgcoördinatoren

Klik voor meer info

3/10/2018 (9u00-12u00) (VOLZET)

Beter begrijpend lezen – aanbevelingen naar aanleiding van PIRLS
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: leraren LO, zorgcoördinatoren en directeuren

Klik voor meer info

5/10/2018 (9u00-15u30) (VOLZET)

Van kloof naar brug tussen kleuterschool en eerste leerjaar
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: 3de kleuterklas, 1ste leerjaar, zorgcoördinatoren

Klik voor meer info

12/10/2018 (10u00-15u30)

Leren lezen en ouders: hoe betrek je ouders bij het leren lezen?
Navormer: Isabelle Gielen
Doelgroep: 1ste graad LO

Klik voor meer info

17/10/2018 (09u00-12u00) (VOLZET)

Beter begrijpend luisteren – aanbevelingen naar aanleiding van PIRLS
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: leraren KO, zorgcoördinatoren, directeuren

Klik voor meer info

18/10/2018 (09u00-15u30)

Stemtraining voor leerkrachten
Navormer: Mind the Voice
Doelgroep: leraren KO en LO

Klik voor meer info

19/10/2018 (9u00-15u30)

Bewegingsverhalen: 101 bewegingstussendoortjes
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: leraren KO

Klik voor meer info

23/10/2018 (9u00-15u30)

Leren logisch wiskundig redeneren
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: leraren KO en eerste graad LO

Klik voor meer info

08/11/2018 (9u00-15u30) - VOLZET

Aan de slag met de wiskundekoffer – getallen en rekenvaardigheid
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: KO en 1ste graad LO

Klik voor meer info

9/11/2018 (9u00-15u30)

Meer leesplezier in de tweede en derde graad
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: 2de en 3de graad LO

Klik voor meer info

27/11/2018 (9u00-15u30) (VOLZET)

Deel 2: Van kloof naar brug tussen kleuterschool en eerste leerjaar
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: 3de kleuterklas, 1ste leerjaar, zorgcoördinatoren

Klik voor meer info

28/11/2018 (9u00-12u00)

Vloeiend leren lezen met theaterlezen
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: 1ste en 2de graad LO

Klik voor meer info

29/11/2018 (9u00-15u30) - VOLZET!

Aan de slag met de bewegingskoffer: 100 tips voor de fijne motoriek
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: KO en 1ste graad LO

Klik voor meer info

30/11/2018 (9u00-15u30)

Zindelijk worden: stress of een natuurlijk proces?
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: peuterklas, kinderverzorgers en 1ste kleuterklas

Klik voor meer info

14/12/2018 (9u00-15u30)

Aan de slag met de wiskundekoffer – meten en meetkunde
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: KO en 1ste graad LO

Klik voor meer info

09/01/2019 (9u00-12u00)

Zin in poëzie!
Navormers: Daniëlle Daniëls en Iene Bocken
Doelgroep: leraren LO

Klik voor meer info

14/01/2019 (9u00-15u30)

Leesmotiverende boekbesprekingen
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: 2de en 3de graad LO

Klik voor meer info

16/01/2019 (9u00-12u00)

Op bezoek bij de techniekdokter
Navormer: Wendy Van Moer (Sapikids)
Doelgroep: leraren KO en LO

Klik voor meer info

23/01/2019 (9u00-12u00) - VOLZET

Voldoende geletterd naar het eerste leerjaar
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: leraren 3de kleuterklas

Klik voor meer info

29/01/2019 (9u00-15u30)

Meer leesplezier in de tweede en derde graad
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: 2de en 3de graad LO

Klik voor meer info

13/02/2019 (9u00-12u00) - VOLZET

Taal leren met bewegingsboekjes
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: peuterklas en 1ste kleuterklas

Klik voor meer info

15/02/2019 (9u00-15u30) - VOLZET

20x aan de slag met een prentenboek
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: KO, 1ste graad LO

Klik voor meer info

22/02/2019 (9u00-15u30)

Problemen met lateralisatie in de basisschool?
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: 2de en 3de graad LO

Klik voor meer info

27/02/2019 (9u00-12u00)

Hoe daag je de kleine onderzoeker in je klas uit?
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: 2de en 3de kleuterklas

Klik voor meer info

13/03/2019 (9u00-12u00) - VOLZET

Breed evalueren van lezen
Navormer: Fabienne Geuens (Vlajo)
Doelgroep: LO, zorgbegeleiders, directeuren

Klik voor meer info

15/03/2019 (9u00-15u30)

Problemen met lateralisatie bij kleuters?
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: leraren KO en 1ste graad LO

Klik voor meer info

19/03/2019 (9u00-15u30) - VOLZET

MEER leesplezier in de eerste graad
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: 1ste graad LO

Klik voor meer info

20/03/2019 (9u00-12u00)

Kleuters en techniek: een hemel vol sterren
Navormer: Wendy Van Moer
Doelgroep: 2de en 3de kleuterklas

Klik voor meer info

22/03/2019 (9u00-15u30)

Leren logisch wiskundig redeneren
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: leraren 2de en 3de graad LO

Klik voor meer info

25/03/2019 (9u00-15u30)

Leesvaardigheid bij kinderen verhogen met effect
Navormer: Daniëlle Daniëls
Doelgroep: logopedisten met een privé-praktijk

Klik voor meer info

27/03/2019 (9u00-12u00)

Kinderen en techniek: handen uit de mouwen
Navormer: Wendy Van Moer
Doelgroep: LO

Klik voor meer info

29/03/2019 (9u00-15u30)

Schrijfremediëring
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: leraren LO

Klik voor meer info

02/04/2019 (9u00-15u30)

Leren logisch wiskundig redeneren
Navormer: Wendy Peerlings
Doelgroep: leraren KO en 1ste graad LO

Klik voor meer info