Prijs: € 99, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur, deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.


Aandachtspunten:

 • ontwikkelingslijnen voor lateralisatie
 • remediëringsmogelijkheden

Voor:

 • leerkrachten van de kleuterklas
 • leerkrachten 1ste en 2de leerjaar

Lateralisatie is een begrip waar vaak over wordt gesproken, vooral als het kind geen duidelijke handvoorkeur heeft of hardnekkige omkeringen maakt in het lezen en schrijven. Toch is het een begrip dat in het werkveld op veel verwarring stoot. Wat is dat eigenlijk ‘lateralisatie’ en hoe komt het tot ontwikkeling? Welke deelaspecten zitten er in? En welke observaties kunnen we maken om na te gaan of het kind nog in de verwachte lijn ontwikkelt? In deze nascholing gaan we op zoek naar hoe lateralisatie zich ontwikkelt (grootmotorisch, fijnmotorisch, ruimtelijk-visueel en cognitief zoals in het rekenen en lezen) en leer je hoe je praktisch op die ontwikkeling kan inspelen als begeleider. Er worden heel duidelijke linken gelegd naar o.a. wiskunde, schrijven, lezen, de fijnmotorische en de coördinatieontwikkeling.

In het theoretische deel bestuderen we de ontwikkelingslijnen voor lateralisatie. Je zal verbaasd zijn hoeveel ‘problemen’ die we in de praktijk tegenkomen hiermee te maken hebben.

De volgende onderwerpen komen in hun ontwikkelingsaspect en in bijhorende remediëringsmogelijkheden aan bod:

 • Wat als de handvoorkeur niet zichtbaar is?
 • Wat als het kind de lichaamsmiddenlijn niet kruist of voortdurend van hand wisselt?
 • Wat als het kind voortdurend scheef zit in de klas of op de elleboog op de tafel ‘ligt’?
 • Wat als de gekruiste coördinatie niet wil lukken?
 • Wat als de pengreep laat zien dat de duim niet meedoet?
 • Wat als het kind bij voorkeur van rechts naar links werkt?
 • Wat als het kind omkeringen leest of schrijft?
 • Wat als links en rechts als begrippen maar niet geautomatiseerd worden?
 • Wat als het kind cirkels alleen met de wijzers van de klok mee kan tekenen?

We staan ook stil bij verschillende observatie-instrumenten om de lateralisatie van kinderen (van kleuters tot en met het lager onderwijs) te observeren.


Inschrijvingsformulier

Sessie (verplicht)

Datum (verplicht)

Gegevens van de school/praktijk/bedrijf

Naam van de school/praktijk/bedrijf:(verplicht)

Straat+nummer: (verplicht)

Postcode: (verplicht)

Gemeente: (verplicht)

Telefoon: (verplicht)

Email voor facturatie: (verplicht)

Naam Directie: (verplicht)

Persoonlijke gegevens (invullen meerdere personen is mogelijk)

Naam en Voornaam: (verplicht)

Telefoon: (verplicht)

E-mail: (verplicht)

Betaling

Selecteer hieronder uw betaalwijze: (verplicht)
 Via de school/praktijk/bedrijf Via een bestelbon van de gemeente

Facturatie-adres (Er worden geen creditnota's opgemaakt voor een foutief facturatieadres)

Selecteer hieronder uw facturatieadres: (verplicht)
 Adres hierboven vermeld Ander adres

Ander adres:

“Uw reservering is pas definitief na bevestiging door Willewete per e-mail. Dit kan enkele werkdagen duren, dank voor uw begrip.