Prijs: € 99, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en telboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur, deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.


Aandachtspunten:

  • wiskundig redeneren
  • wiskundekoffers samenstellen
  • spelmaterialen

Voor:

  • leerkrachten van de tweede graad LO
  • leerkrachten van de derde graad LO

In deze sessie krijg je een heleboel ideeën aangereikt om concreet aan de slag te gaan met materialen, en zo weinig mogelijk met saaie werkblaadjes. We gaan in op een reeks doelen en knelpunten die in het lager onderwijs nogal eens vergeten worden! Waarom het aanleren van de maal- en deeltafels vaak veel moeilijker gemaakt wordt dan het eigenlijk is! Waarom de overbrugging van het tiental zo’n struikelblok vormt als je het niet schematisch-manipuleerbaar aanleert. Wat er met cijferen en richtingen aan de hand is en hoe we toch nog inzichtelijk kunnen werken met rekenzwakke kinderen.

Onderwerpen als deze komen aan bod (uitleg, screening, aanpak, leerplandoelen, oefeningen en leerspellen):
• Vanuit het ervaren van hoeveelheden naar de overbrugging en het inwisselen van E naar T naar het cijferen en hoofdrekenen toe.
• Vanuit een psychomotorische aanpak inzicht krijgen in vermenigvuldigingen en delingen, cijferen, hoofdrekenen en handig rekenen.
• Screening van rekenproblemen
• De leerlijnen uitgediept waardoor je to-the-point kan remediëren
• Heel veel speel-leerideeën én vernieuwende didactieken en technieken die hun efficiëntie al ruimschoots aangetoond hebben in de RT-praktijk


Inschrijvingsformulier

Sessie (verplicht)

Datum (verplicht)

Gegevens van de school/praktijk/bedrijf

Naam van de school/praktijk/bedrijf:(verplicht)

Straat+nummer: (verplicht)

Postcode: (verplicht)

Gemeente: (verplicht)

Telefoon: (verplicht)

Email voor facturatie: (verplicht)

Naam Directie: (verplicht)

Persoonlijke gegevens (invullen meerdere personen is mogelijk)

Naam en Voornaam: (verplicht)

Telefoon: (verplicht)

E-mail: (verplicht)

Betaling

Selecteer hieronder uw betaalwijze: (verplicht)
 Via de school/praktijk/bedrijf Via een bestelbon van de gemeente

Facturatie-adres (Er worden geen creditnota's opgemaakt voor een foutief facturatieadres)

Selecteer hieronder uw facturatieadres: (verplicht)
 Adres hierboven vermeld Ander adres

Ander adres:

“Uw reservering is pas definitief na bevestiging door Willewete per e-mail. Dit kan enkele werkdagen duren, dank voor uw begrip.