Prijs: € 99, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en kinderboek naar keuze uit de Clavis conceptwinkel (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings

Wendy Peerlings is psychomotorisch therapeut, leraar lager onderwijs en auteur, deskundige op vlak van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen.


Aandachtspunten:

  • overgang derde kleuterklas naar eerste leerjaar
  • ontwikkelingsdoelen
  • leerplannen

Voor:

  • leerkrachten derde kleuterklas
  • leerkrachten eerste leerjaar
  • zorgcoördinatoren

Deze sessie is het logische vervolg op de sessie ‘Van kloof naar brug tussen kleuterschool en eerste leerjaar’. Het is aangewezen om die sessie eerst gevolgd te hebben.

In deel 2 gaan we dieper in op hoe je de kloof nu echt praktisch overbrugt. Welke oefeningen en praktische opdrachten kun je met de kinderen doen om de kloof te overbruggen. Hoe vul je de eerste zes weken van het eerste leerjaar anders in, mét zelfs méér leerwinst tegen de kerstvakantie? Een dag vol praktijkgerichte en concrete tips.

Deze sessie brengt kleuterteams en lagere schoolteams dichter bij elkaar. Deze navorming levert je school nog veel meer op als een kleuterleerkracht en een leerkracht eerste graad samen naar deze navorming komen. Dit is geen verplichting maar wel een absolute aanrader voor je team. Het is wel aangeraden om voor deze sessie eerst deel 1 (Van kloof naar brug) gevolgd te hebben. Directies en zorgleerkrachten zijn ook van harte welkom.


Inschrijvingsformulier

Sessie (verplicht)

Datum (verplicht)

Gegevens van de school/praktijk/bedrijf

Naam van de school/praktijk/bedrijf:(verplicht)

Straat+nummer: (verplicht)

Postcode: (verplicht)

Gemeente: (verplicht)

Telefoon: (verplicht)

Email voor facturatie: (verplicht)

Naam Directie: (verplicht)

Persoonlijke gegevens (invullen meerdere personen is mogelijk)

Naam en Voornaam: (verplicht)

Telefoon: (verplicht)

E-mail: (verplicht)

Betaling

Selecteer hieronder uw betaalwijze: (verplicht)
 Via de school/praktijk/bedrijf Via een bestelbon van de gemeente

Facturatie-adres (Er worden geen creditnota's opgemaakt voor een foutief facturatieadres)

Selecteer hieronder uw facturatieadres: (verplicht)
 Adres hierboven vermeld Ander adres

Ander adres:

“Uw reservering is pas definitief na bevestiging door Willewete per e-mail. Dit kan enkele werkdagen duren, dank voor uw begrip.