Prijs: € 99, inclusief catering met broodjeslunch, syllabus, goodiebag en bewegingsboek naar keuze (ter waarde van maximaal € 20)
Navormer: Wendy Peerlings


Aandachtspunten:

  • bewegingstussendoortjes
  • ontwikkelingsoefeningen
  • ruimtelijke oriëntatie
  • lichaamsschema
  • bewegingsvormen, bewegingsrichtingen en bewegingsmogelijkheden
  • motorische opdrachten koppelen aan bestaande verhalen en prentenboeken
  • verhalen omzetten naar bewegingsverhalen

Voor:

  • leerkrachten KO (1ste, 2de en 3de kleuterklas)
  • leerkrachten eerste graad LO (1ste en 2de leerjaar)

In deze sessie gaan we bewegingsverhalen maken met ontwikkelingsoefeningen en bewegingstussendoortjes. Vanuit twee invalshoeken brengen we kinderen in actie. We vertrekken vanuit de motorische ontwikkeling en koppelen motorische opdrachten aan bestaande verhalen en prentenboeken. We gaan in op de verschillende domeinen van de psychomotorische ontwikkeling. We gaan heel concreet te werk met lateralisatie, ruimtelijke oriëntatie, lichaamsschema, bewegingsvormen, bewegingsrichtingen en bewegingsmogelijkheden. We ontdekken de mogelijkheden om verhalen om te zetten naar bewegingsverhalen waarin de kleuters en kinderen actief en bewegend participeren. Na de sessie kies jij een bewegingsboek om ’s anderendaags in de klas aan de slag te gaan.


Inschrijvingsformulier

Sessie (verplicht)

Datum (verplicht)

Gegevens van de school/praktijk/bedrijf

Naam van de school/praktijk/bedrijf:(verplicht)

Straat+nummer: (verplicht)

Postcode: (verplicht)

Gemeente: (verplicht)

Telefoon: (verplicht)

Email voor facturatie: (verplicht)

Naam Directie: (verplicht)

Persoonlijke gegevens (invullen meerdere personen is mogelijk)

Naam en Voornaam: (verplicht)

Telefoon: (verplicht)

E-mail: (verplicht)

Betaling

Selecteer hieronder uw betaalwijze: (verplicht)
 Via de school/praktijk/bedrijf Via een bestelbon van de gemeente

Facturatie-adres (Er worden geen creditnota's opgemaakt voor een foutief facturatieadres)

Selecteer hieronder uw facturatieadres: (verplicht)
 Adres hierboven vermeld Ander adres

Ander adres:

“Uw reservering is pas definitief na bevestiging door Willewete per e-mail. Dit kan enkele werkdagen duren, dank voor uw begrip.